พิเชฐ อิเลกทรอนิกส์  086 9217150
Line ID   0869217150
ขาย-ติดตั้ง กล้องวงจรปิด hi-wiew
จานดาวเทียม PSI , IPM  
ในเขต เชียงใหม่-ลำพูน

เลขบัญชื ธนาคารไทยพาณิชย์ 
550 236 8695
เลขบัญชี ธนาคารกสิกรไทย 
001 199 1432
ชื่อบัญชี  นาย พิเชฐ พันธุรัตน์
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE